enda

Hvad er vores filosofi?

Hele mennesker skaber hele virksomheder. Derfor begynder vi altid med det enkelte menneske. Herefter kommer fællesskabet og resultaterne ganske af sig selv.

Succesfuld, holistisk ledelse begynder altid med lederen selv som individ. Lederen er guiding star for virksomhedens trivsel. Men hvordan kan vi lede andre, hvis vi aldrig har lært at lede os selv?

I Unified People tror vi på, at emotionel intelligens er uhyre essentielt, hvis en virksomhed skal blomstre og løfte sig. En leder skal have selvindsigt. En leder skal kunne motivere. En leder skal have empati. Det handler faktisk om, at kontakten mellem mennesker er nærværende og ægte. At vi lytter til hinanden og kommunikerer med hjertet til hinanden. Det giver glade medarbejdere – og kan faktisk måles på bundlinjen. Mennesker forbinder sig til mennesker.

Vi tror også på, at forståelsen af energi er fremtiden for alverdens virksomheder. Når vi ved, hvordan vi løfter energien, når vi forstår, hvordan energi har en sammenhæng med alting – så kan vi drive alting fremad – og vi kan opnå alt det, som vi ønsker. For virksomheden og for os selv som mennesker. Med den forståelse kan vi frigøre det uudnyttede potentiale og sørge for ultimativ performance.

One dream. Guiding stars. Same path.

I det gamle paradigme arbejdede virksomheder med strategi. Den tid er forbi. Hvis man vil opnå succes vel og mærke.

En strategi er en tanke baseret på en kognitiv proces uden nogen form for følelser. En drøm vil altid være forbundet med følelser og dermed en følelsesmæssig forståelse, som efter vores erfaring skaber mening for mennesker. Det er videnskabeligt bevist, at 98% af vores personlige beslutningsproces er baseret på følelser, og at “mening” skal være til stede for at ville flytte sig. Det er essentielt, at mennesker er følelsesmæssigt ”forbundet” til den drøm og retning virksomheden ønsker at gå mod.

“En drøm” handler om at skabe en tydelig retning, som alle er i stand til at identificere sig med, og ved hvordan de kan bidrage til. En drøm alle kan mærke skaber den rette energi. Og med den rette energi, kan vi udrette stort set alt.