Unified Peoples fokus på lederskab

I Unified People lægger vi vægt på vigtigheden af menneskelige relationer, som nøglen til succes i forretningslivet – særligt, hvis din opgave er at lede andre henimod et fælles mål. I denne forbindelse understreger, både vores workshops og executive mentoring forløb, værdien af at være opmærksom på menneskers unikke adfærdsprofiler og drage fordel af disse ved at gøre det muligt for ledere at drive en effektiv personaleledelse.

Vores arbejdsmetoder bliver samtidigt mere og mere understøttet i den teoretiske verden. Studier fra blandt andet Marcus Buckinghams forskning, som indeholder interview af 80.000 ledere såvel som dybdegående studier af nogle top performere viser, at det er topleder, som opdager deres medarbejderes unikke talent og drager fordel af det[1].

Øget viden om jeres medarbejdere styrker evnen til at omdirigere visse opgaveroller, så den enkelte kan udnytte det, hun/han er bedst til, og på den måde opnår en øget performance og arbejdsglæde. Derudover vil det at kunne skabe forskellige roller, i overensstemmelse med medarbejdernes evner, medføre, at de vil føle et større engagement, fordi deres indsats i virksomheden er unik. Det er også til fordel for arbejdsgiverne og medarbejderne at være opmærksomme på, hvad der motiverer dem for at kunne give feedback og på en givende måde at tilskynde til at yde ”det ekstra”.

I et nyligt afsluttet forløb havde vi en kunde, som gennemgik en kulturrejse med os for at få afstemt deres vaner og normer i alle afdelinger for på den måde at kunne implementere deres fremtidige strategi med succes. I processen opdagede vi, at en af lederne, som ellers var en varm person med gode relationer til medarbejderne i sin afdeling, altid havde overdrevet meget arbejde sammenlignet med andre ledere. Selvom han var god til at uddelegere de rigtige opgaver til de rette personer havde han nogle gange svært ved at sige ”nej” til sine medarbejdere/kollegaer, når de kom til ham med opgaver, som han ikke havde ansvaret for. Da vi gennemgik adfærdsprofilerne i lederteamet stod det klart for lederen (og hans CEO), at grunden til den overdrevne mængde af arbejde delvist lå i hans måde at være på. Ved at bringe det til hans bevidsthed samtidig med, at han gennemgik et mentoring forløb og fik nogle praktiske værktøjer blev lederen således i stand til selvsikkert at omfordele arbejdet mens den overordnede effektivitet i hans afdeling blev forbedret.

Selvom denne øvelse lader til at indebære et anseeligt tidsforbrug (hvilket den også gør) er Unified People i stand til at give jer en ramme, værktøjer samt støtte til at guide jer gennem processen og samtidig give jer en fælles platform, som hjælper med at spore jer ind på jeres medarbejderes unikke menneskelige egenskaber.

[1] https://hbr.org/2005/03/what-great-managers-do

This post is also available in: English