enda

Udvalgte referencer

Hos Unified People er vi utrolig priviligerede at arbejde sammen med en bred vifte af virksomheder fra forskellige brancher. På trods af deres forskellighed, deler de ambitionen om at ændre deres kultur og levere stærke resultater baseret på deres vigtigste aktiv –medarbejderne.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere information om de processer og resultater, vi har opnået sammen med vores kunder.

UnifiedPeople_Referencelogoer_ Deutsche Bahn

“Vi har fået et fællessprog med et stort smil på læberne” og “vigtigheden af at have hjertet med på arbejde”

Referencehistorie

At “tage hjertet med på arbejde”, er kombinationen af at søge hvad der godt for den enkelte og på samme tid dyrke respekten for fællesskabet.

Metoden er at skabe tillid mellem virksomhedens ledere. Med afsæt i tillid bygges fælles normer og værdisæt, som sammentømrer ledergruppen til en stærk enhed.

Udviklingsforløbet:

  • Skaber et fælles mål for virksomheden med afsæt i drømmen om en bedre hverdag
  • Udvikler organisationen gennem parallelt personligt udviklingsforløb af alle nøglemedarbejdere
  • Fremelsker en kultur hvor medarbejdere føler sig værdsat og respekteret
  • Motiverer den enkelte til at forandre adfærd, gennem fokus på den fælles energi og med plads til fordybelse

Det individuelle coaching-forløb kan skabe klarhed om, at en mellemleder måske har jagtet det forkerte karrieremål og i virkeligheden finder sig bedre tilrette som teamleder end som topchef. Coaching forløbet fungerer således som katalysator for en successiv organisatorisk tilpasning, der gradvist opbygger en loyal, handlekraftig, respekteret og top-motiveret ledergruppe.

Carit Benike, DB Schenker Rail Scandinavia A/S

“Samlet set har projektet betydet at de holdninger (og for visse medarbejdere) og modstand for forandring er kommet til skamme, da der blev arbejdet meget med vilkår og opdeling af hvad som der kan gøre noget ved og hvilket der ikke kan”

Rereferencehistorie

Baggrunden for indgåelse af samarbejde med Unified People, var at virksomheden skulle føres ind i en større skandinavisk organisation/region og havde dertil brug for indspark og coaching for at hjælpe ledelsen og ikke mindst medarbejdergrupperne med denne opgave.
Vi havde hørt megen positiv omtale omkring Unified People og efter et par snakke blev et samarbejde etableret.
 
Jeg/vi havde en forventning om at alle synspunkter og holdninger omkring denne “sammenlægning” ville blive belyst og vi med dette kunne bearbejde/arbejde med disse og dermed skabe en god og så stabil transaktion hermed, som muligt.
 
Vi var særligt imponerede over de realistiske handlingsplaner, den konstruktiv tilbagemelding til ledelsen og værdifulde coaching til medarbejderne/ledelsen.
Samlet set har projektet betydet at de holdninger (og for visse medarbejdere) og modstand for forandring er kommet til skamme, da der blev arbejdet meget med vilkår og opdeling af hvad som der kan gøre noget ved og hvilket der ikke kan. Det har været sort/hvidt for medarbejderne og derved nemmer at kunne forholde sig til i hverdagen ved siden af deres daglige opgaver.
 
Jesper Jensen, Service Manager

“Min fornemmelse for stemningen i huset er vokset markant, hvilket har medført færre konflikter og større medarbejdertilfredshed”

Referencehistorie

Virksomheden var i god vækst, og jeg ville sikre mig, at jeg rent ledelsesmæssigt fulgte med. Den måde, Unified People ser ledelse på, var meget tiltalende og er i god tråd med mine tanker om motivation og arbejdsglæde.
 
Efter første møde med Ulrik Nerløe var jeg sikker på, at han kunne bidrage med nogle nye vinkler på vores virksomhed og min måde at lede på. Jeg kunne med det samme mærke, at jeg ikke ville blive talt ”efter munden”. I tilgift har Ulrik nogle helt unikke menneskelige egenskaber, som jeg har stor respekt for.
 
Jeg forventede to ting: 1) en øget personlig indsigt og 2) nogle redskaber til at gøre vores virksomhed til det bedste sted at være for alle vores medarbejdere. Begge dele er blevet opfyldt!
 
Det at kunne sparre med en ekstern partner om specifikke cases har stor værdi for mig, da jeg får andre øjne på vores strategi og udfordringer og derved ser nye muligheder. Den selvindsigt og forståelse, jeg har fået i forløbet med Ulrik, har givet mig en større ro omkring mine beslutninger – såvel professionelt som privat.
 
Jeg føler, at jeg er blevet bedre til at fornemme stemningen i huset og agere derefter, og jeg tror på, at det er medvirkende til, at der opstår færre konflikter i hverdagen og er en generel større tilfredshed blandt mine medarbejdere.
 
Thomas Hansen, Medindehaver

“Vi har hævet niveauet for vores kundeservice, hvilket har medført stærkere relationer til vores kernekunder. Vi er blevet væsentlig bedre til at arbejde på tværs og til at løse konflikter hurtigt når de opstår.”

Referencehistorie

Vi var klar over, at vi havde en udviklingsopgave i forhold til medarbejderudvikling og service i en opdateret version. Vi befinder os på et meget, meget hårdt og konkurrencepræget marked samt i en situation med over 50 % overkapacitet, hvorfor der er max kamp om kunderne.

Jeg forventede, at UN ville være i stand til at sætte scenen for medarbejderne, således at vi kunne sikre et højere udbytte af vores læringsindsats end tidligere.

Vi har fået et fælles billede af vores udfordring og opgave. Vi har nu et fælles sprog, som gør tiltag og ændringer nemmere at gennemføre. Vi har i højere grad hjertet med på arbejde!

Vi har hævet niveauet for vores kundeservice, hvilket har medført stærkere relationer til vores kernekunder. Vi er blevet væsentlig bedre til at arbejde på tværs og til at løse konflikter hurtigt når de opstår.

Lisbeth Dahlgaard, indehaver

“Modstand mod forandringer er i sandhed kommet til skamme”.

This post is also available in: English