Executive Mentoring og Unified People

Det er vores erfaring, at et ’Executive Mentoring’ forløb har skabt fantastiske resultater hos vores kunder. Når de skal forklare andre, hvad forløbet går ud på har de imidlertid svært ved at sætte ord på det. Det kan skyldes, at vores arbejde med kunderne drejer sig om følelser, mening, følelsesmæssig intelligens og vigtigst af alt en bedre forståelse af deres egen identitet.

Noget af kerne indholdet i forløbet drejer sig om at styrke den enkeltes følelsesmæssige intelligens. Derfor bliver virksomhedens ledere trænet i at forholde sig til alle former for følelser til fordel for medarbejderne.

I Unified Peoples ’Executive Mentoring’ forløb træner vi ledere i at udtrykke deres følelser og finde deres indre styrke. Dette medfører:

  • at deres ledelsesstil bliver autentisk
  • at de bliver tydelige i deres kommunikation overfor virksomhedens ansatte
  • at de styrker evnen til at se tingene fra flere sider

Efter at have gennemført et mentoring forløb føler lederne, at medarbejderne er mere trygge og glade i deres selskab, og at der opbygges en gensidig entusiasme og en fælles retning som alle ønsker at følge.

I stedet for at være en forbigående oplevelse vil indholdet af ’Executive Mentoring’ timerne medføre en livsændring, som bidrager til den enkeltes livskvalitet i deres professionelle såvel som personlige liv.

Ovenstående kan også være med til at gøre det mere klart, hvorfor vi har ændret vores navn til Unified People.

 

This post is also available in: English