enda

Få indsigt i din adfærd og drivkræfter med en Ensize analyse.

Hvis vi skal kunne lede andre, er det vigtigt at vi også kan lede os selv. Det kræver en indsigt som med fordel kan accelereres ved at tage en Ensize adfærds- og drivkræftsanalyse.

Ensize er et af de mange virksomheder i verden, der har forsket og udviklet en DISC-vurdering baseret på William Moulton Marstons teorier. DISC analysen vi anvender, er en model til forståelse og beskrivelse af menneskelig adfærd og drivkræfter. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en test. Det er en selvvurderende analyse. DISC måler ikke personlighed. Det er et instrument, der beskriver, hvordan folk sandsynligvis opfører sig som reaktion på deres miljø, og det giver værdifuld indsigt i både til egen adfærd og hvordan andre opfører sig.

Ensize analysen vurderer både grundlæggende adfærd og tilpasset adfærd. Dermed giver analysen et unikt afsæt til at sikre, at vi kommunikerer rigtigt og får en bevidsthed om, hvad der motiverer os i vores arbejde og sikrer at vi kan fastholde engagement, passion og energi i arbejdet.

Analysen besvares online med en efterfølgende individuel feedback seance på ca. 2 timer.

Du kan se et eksempel på en Ensize adfærds- og drivkræftsanalyse her.

En adfærds- og drivkræftsanalyse kan med fordel bruges til:

  • At forbedre kommunikationsevnen
  • At forbedre arbejdsklimaet
  • At udvikle ledere og medarbejdere
  • At løse konflikter og samarbejdsvanskeligheder
  • Et støttende værktøj i en rekrutteringsproces

Analysen skaber et “farverigt sprog” i organisationen

Det Farverige Sprog er en inspirerende, brugbar og tankevækkende indsigt, der helt sikkert vil give dig de allerbedste værktøjer med, når kommunikationen skal styrkes, og nogle af de hyppigste samarbejdsvanskeligheder skal løses.

  • Hvordan kan det være, at noget dræner mig, og andet fylder mig med energi?
  • Hvorfor er det, at jeg har så let ved at tale med Søren, men svært ved at tale med Marianne?
  • Hvorfor er det, at Peter aldrig får fulgt op på sine sager?
  • Og hvorfor er Hans blot interesseret i at nå resultaterne, mens Eva mener, det er vigtigt, at vi alle sammen har det godt?

Ovenstående situationer kan de fleste af os genkende, men ikke ret mange af os har svarene, og det kan skabe frustrationer, konflikter og mistrivsel i virksomheden.

Det handler om at blive bevidst om sin egen og andres persontyper og drivkræfter. Når vi forstå os selv og hinanden – og vi får et fælles sprog med en mere målrettet kommunikation – så har vi pludselig konkrete værktøjer og løsningsmodeller, som skaber glæde, forståelse og bringer energien tilbage i virksomheden. Kort sagt: Det gode samarbejde blomstrer!

Læs mere om vores workshop, der er en kombination af inspirationsforedrag, interaktion og øvelser. Workshoppen kan afholdes både for en enkelt afdeling eller for hele firmaet.

Ulrik Nerløe

Ulrik Nerløe

Mentor, freedom creator og forfatter bag den internationale bestsellerbog THE LIFE BRIDGE

Michael Casparij

Michael Casparij

Dream creator & mentor