Børsen: “Danske lederfif viser vejen i gods gigant”

Vores rejse gennem de sidste 4 år med DB Cargo Scandinavia og Euro Cargo Rail i Frankrig, har nået Børsen i dag. Vi er så utrolig stolte og taknemmelige for de resultater der er skabt sammen med de to organisationers engagerede ledere. At historien om vores samarbejde nu har ramt Børsen Executive under overskriften ”Dansk lederfif viser vejen i godsgigant” er en stor drøm der går i opfyldelse. 

Håber I vil læse med.

 

Download artiklen som PDF

 

 

 

 

Det er med stor stolthed vi fejrer at Unified People fylder 6 år

Gennem disse 6 år har vi haft æren af at arbejde med fantastiske mennesker og virksomheder. Vores drømme og overbevisninger har hjulpet os med at skabe en unik proces. Vi har testet den meget grundigt og den har vist sig at være en livændrende proces med resultater på menneskeligt og organisatorisk plan. Hver dag hjælper vi mennesker og virksomheder med at se værdien i at have hjertet med på arbejde og det til stor gavn for medarbejdertilfredsheden og virksomhedens resultater.

Vi er taknemmelige for, at både danske og internationale virksomheder har valgt at tage vores drøm til sig, og vi er stolte over at se de fantastiske resultater, de er i stand til at levere.

 

Nøglen til succes er enkelthed

Kompleksitet begrænser menneskers og virksomheders potentiale. Hvis du er i stand til bringe det enkle ind i komplekse opgaver gavner det agiliteten og fleksibiliteten i virksomheden. Mening, følelsesmæssig intelligens og en forståelse af menneskets individuelle energi er hovedelementerne, som vi sætter i perspektiv for vores kunder. Disse elementer har vist sig at ændre virksomhedskulturen markant og blive et stærkt fundament for fremtiden.

 

Enkle spørgsmål så som:  

 “Hvad gør mig glad udover min familie og dem jeg holder af?”

”Hvad giver mig energi, og hvad dræner mig for energi?”

”Hvem er jeg?”

”Hvad giver mit liv mening?”

”Hvad drømmer jeg om?”

 

Basale spørgsmål med svære svar. Gennem en simpel men effektiv proces hjælper vi mennesker med at finde svarene og lave en menneskelig bevægelse mod et liv med forhøjet livskvalitet. ”The sky is not the limit – the mind is” – vi tror på, at hvis du drømmer stort får du stort, så vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer. En drøm som består af en global indflydelse på menneskers livsglæde.

 

Vi ser frem til at fortsætte med at udleve vores drømme og håber, at du vil med på rejsen.

Unified Peoples fokus på lederskab

I Unified People lægger vi vægt på vigtigheden af menneskelige relationer, som nøglen til succes i forretningslivet – særligt, hvis din opgave er at lede andre henimod et fælles mål. I denne forbindelse understreger, både vores workshops og executive mentoring forløb, værdien af at være opmærksom på menneskers unikke adfærdsprofiler og drage fordel af disse ved at gøre det muligt for ledere at drive en effektiv personaleledelse.

Vores arbejdsmetoder bliver samtidigt mere og mere understøttet i den teoretiske verden. Studier fra blandt andet Marcus Buckinghams forskning, som indeholder interview af 80.000 ledere såvel som dybdegående studier af nogle top performere viser, at det er topleder, som opdager deres medarbejderes unikke talent og drager fordel af det[1].

Øget viden om jeres medarbejdere styrker evnen til at omdirigere visse opgaveroller, så den enkelte kan udnytte det, hun/han er bedst til, og på den måde opnår en øget performance og arbejdsglæde. Derudover vil det at kunne skabe forskellige roller, i overensstemmelse med medarbejdernes evner, medføre, at de vil føle et større engagement, fordi deres indsats i virksomheden er unik. Det er også til fordel for arbejdsgiverne og medarbejderne at være opmærksomme på, hvad der motiverer dem for at kunne give feedback og på en givende måde at tilskynde til at yde ”det ekstra”.

I et nyligt afsluttet forløb havde vi en kunde, som gennemgik en kulturrejse med os for at få afstemt deres vaner og normer i alle afdelinger for på den måde at kunne implementere deres fremtidige strategi med succes. I processen opdagede vi, at en af lederne, som ellers var en varm person med gode relationer til medarbejderne i sin afdeling, altid havde overdrevet meget arbejde sammenlignet med andre ledere. Selvom han var god til at uddelegere de rigtige opgaver til de rette personer havde han nogle gange svært ved at sige ”nej” til sine medarbejdere/kollegaer, når de kom til ham med opgaver, som han ikke havde ansvaret for. Da vi gennemgik adfærdsprofilerne i lederteamet stod det klart for lederen (og hans CEO), at grunden til den overdrevne mængde af arbejde delvist lå i hans måde at være på. Ved at bringe det til hans bevidsthed samtidig med, at han gennemgik et mentoring forløb og fik nogle praktiske værktøjer blev lederen således i stand til selvsikkert at omfordele arbejdet mens den overordnede effektivitet i hans afdeling blev forbedret.

Selvom denne øvelse lader til at indebære et anseeligt tidsforbrug (hvilket den også gør) er Unified People i stand til at give jer en ramme, værktøjer samt støtte til at guide jer gennem processen og samtidig give jer en fælles platform, som hjælper med at spore jer ind på jeres medarbejderes unikke menneskelige egenskaber.

[1] https://hbr.org/2005/03/what-great-managers-do

Executive Mentoring og Unified People

Det er vores erfaring, at et ’Executive Mentoring’ forløb har skabt fantastiske resultater hos vores kunder. Når de skal forklare andre, hvad forløbet går ud på har de imidlertid svært ved at sætte ord på det. Det kan skyldes, at vores arbejde med kunderne drejer sig om følelser, mening, følelsesmæssig intelligens og vigtigst af alt en bedre forståelse af deres egen identitet.

Noget af kerne indholdet i forløbet drejer sig om at styrke den enkeltes følelsesmæssige intelligens. Derfor bliver virksomhedens ledere trænet i at forholde sig til alle former for følelser til fordel for medarbejderne.

I Unified Peoples ’Executive Mentoring’ forløb træner vi ledere i at udtrykke deres følelser og finde deres indre styrke. Dette medfører:

 • at deres ledelsesstil bliver autentisk
 • at de bliver tydelige i deres kommunikation overfor virksomhedens ansatte
 • at de styrker evnen til at se tingene fra flere sider

Efter at have gennemført et mentoring forløb føler lederne, at medarbejderne er mere trygge og glade i deres selskab, og at der opbygges en gensidig entusiasme og en fælles retning som alle ønsker at følge.

I stedet for at være en forbigående oplevelse vil indholdet af ’Executive Mentoring’ timerne medføre en livsændring, som bidrager til den enkeltes livskvalitet i deres professionelle såvel som personlige liv.

Ovenstående kan også være med til at gøre det mere klart, hvorfor vi har ændret vores navn til Unified People.

 

Unified Network bliver til Unified People

 

Mange mennesker går gennem livet og søger svar.

Da Unified Network blev skabt tilbage i februar 2011 var det med drømmen om at hjælpe mennesker med netop at finde de svar. At bringe mennesker fra en ubevidst til bevidst tilstand og at få dem til at indse, at fornyet indsigt giver fornyet udsigt.

Vores slogan dengang var: ”VI FORANDRER VERDEN!” Det er det stadig, men fra juli måned i år har vi valgt at skifte navn til: Unified People.

 

Hvorfor det?

Det er der et simpelt svar på…

Det er det vi gør!

 

Vi forener mennesker gennem vores dybe viden, indsigt og erfaring. Vi forener dem med sig selv og skaber autenticitet! Vi forener medarbejdere ude i virksomhederne: ledergrupper, afdelinger eller hele virksomhedskulturen, som ønsker at blive samlet i en helhed.

I mange tilfælde er mennesker i virksomheder spredte enheder og værdien af at blive samlet til en helhed er oftest større end man tør drømme om. Unified People hjælper med at skabe en helhed, hvor man internt som eksternt bliver tiltrukket af det unikke i virksomheden.

Alt i alt skaber vi menneskelig autenticitet og derved rammerne for at have en virksomhedskultur, hvor medarbejderne har ”Hjertet med på arbejde”, bidrager positivt til energien og virksomhedens drømme.  

De resultater, vi har skabt igennem vores levetid taler for sig selv. Drømmen om at ”Forandre verden” lykkes hver eneste dag. Årsagen til vores succes kan siges med få ord: ”Den som mestrer synergierne i energierne er den, der vinder i fremtiden”.

 

Hos Unified People glæder vi os til at fortsætte med at forandre din verden.

 

Manglende ”energi” betyder, at virksomheder går glip af store potentialer

De fleste virksomheder kender ikke til deres egen ”energi” eller betydningen af denne. Nogle taler om “ånden” i virksomheden. Andre kalder det deres virksomheds magiske ”touch”, men mange virksomheder er ikke klar over den ”energi” indflydelse, de bliver påvirket af hver dag.

Hvad skaber virksomhedens energi i hverdagen? 

Den stærkeste energikilde i en virksomhed er medarbejderne, der kommer på arbejde hver dag. I de fleste tilfælde sker der desværre det, at de kommer på arbejde uden at tilføre ny energi. Basalt set kommer de på arbejde for at ”stjæle” virksomhedens energi.

Det positive er dog, at medarbejderne ikke ”stjæler” energien med vilje. De er simpelthen ikke klar over, at de gør det. Det smukke er, at alle virksomheder kan lave om på dette med positive performance resultater og ændret virksomhedskultur til følge. Energikilden har altid været der, men har nærmest været slukket. Spørgsmålet er nu: ”Ved du hvad du skal gøre, og hvordan”?

 

Synes du emnet er interessant og har lyst til at få konkrete værktøjer til at optimere energien i din virksomhed, er du velkommen til at deltage i vores seminar den 2. februar.

Du kan læse meget mere om programmet og tilmelde dig her. 

Mennesker ofrer deres livsenergi på daglig basis

Alt for mange mennesker på arbejde, hver dag, uden engagement og energi. Det kan skyldes, at de er utilfredse med deres nuværende job og det til trods, vælger mange alligevel at blive i deres job af ren og skær overlevelse.

Konsekvenserne af sådan en beslutning kan være skadelige – både for medarbejderen og i lige så høj grad arbejdspladsen.

Ubevidst dræner medarbejderen energien fra projekter og opgaver, som han/hun er ansvarlig for i virksomheden, hvilket også har negativ indflydelse på resten af organisationens trivsel og performance.

Vi er alle stødt på et menneske, som er drænet for energi og derfor har en negativ udstråling. Vi møder dem overalt: på arbejdspladsen, i træningscentret, til familiesammenkomster osv.

Den negative energi kommer også til udtryk i medarbejderens privatliv, eftersom dette går hånd i hånd med utilfredsheden på jobbet.

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi hjælpe disse energiforladte mennesker? Og er du lejlighedsvis selv en af dem ?

Svaret er simpelt – bevidstgør ”energi-drænerne” om deres egen påvirkning. Fortæl dem hvordan du føler, de dræner og hvilke konsekvenser det har for dig. 

Er du bevidst om, hvordan du bidrager til positiv energi på din arbejdsplads eller hjemme?

 

 

Har du hjertet med på arbejde ?

“Har du hjertet med på arbejde ?” er et af de mest efterspurgte foredrag eller workshops, som Unified People tilbyder vores kunder.

De fleste statistikker viser, at vi i Danmark lider under den laveste arbejdsglæde i ti år. Tilliden til ledelsen nærmer sig bunden, og mere end 50% af danske medarbejdere ville skifte job i morgen, hvis det var muligt. Ledelsen har ligeledes udfordringen med at skabe en agil organisation, som forstår vigtigheden af at ”løfte i flok”.

Det vi ser hver dag, så som stigende utilfredshed på arbejdspladserne og faldende produktivitet, er blot få symptomer på den krise, verden gennemgår. Det er effekten af en negativ organisatorisk udvikling – med store omkostninger for både virksomheden og medarbejderne. Et tydelig tegn er udfordringen med at få strategien, herunder de nye vilkår, forankret ned igennem organisationen og derved høste de gevinster som ellers var tiltænkt. Medarbejderne kan ikke se meningen med, at tage ansvar for forankringen af de nye forandringer og derved udebliver udviklingen.

Forandringer er kommet for at blive. Det tvinger os til at tilpasse os i forhold til forandringerne i omgivelserne (virksomheden) – om vi vil det eller ej.

Det er der reelt ikke noget galt i, hvis det er for en kortere periode, men når perioden forlænges bliver den organisatoriske udfordringen og konsekvenserne kun større og større, for hver dag der går. Uden at vi lykkes med at ændre denne skæve udvikling!

Medarbejdernes rolle vs. identitet stemmer ikke over ens. Vi får sværere ved at se os selv i den ”kasse”, vi hver dag bliver puttet ind i. I ren og skær reptiladfærd lader vi sjælen blive hjemme for at overleve hverdagen. Passion, engagement, ansvar og følelser udelades hos den enkelte. Vi bliver simpelthen tvunget til at gå på kompromis med vores personlige værdier (autenticiteten) for at kunne agere indenfor de rammer, som virksomheden skaber.

Dette har mægtige konsekvenser for effektiviten, og derved medarbejdernes trivsel. Det har derudover personlige konsekvenser, som udmunder i stigende sygefravær og stress.

Workshoppen eller foredraget “Tager du hjertet med på arbejde” udfordrer ovenstående problemstillinger. Vi giver vores bud på og konkrete værktøjer til, hvordan I får ændret denne udvikling gennem bevidstgørelse om eget ansvar, holdning, energi, indsigt, og bedre kommunikation medarbejderne i mellem.

Vi skal bringe lysten og energien tilbage til at tage hjertet med på arbejde!

Energiblokeringer i virksomheder har samme effekt som blodpropper i kroppen

Vi alle ved, at hvis blodet ikke strømmer rundt i hele kroppen grundet en forsnævring eller prop, kan det få fatale udfald for den enkelte. Men kunne man forestille sig, at samme mekanisme gør sig gældende, når man ser på energien i virksomheder? Først og fremmest skal vi lige forholde os til, hvad er en energiblokade? Det kan være alt fra en enkelt person eller afdeling, en meningsløs proces, en forkert strategi, et uopnåeligt mål etc. Kort sagt – vi kan ubevidst skabe energiblokader(blokeringer) på alle planer i virksomheden, uden vi selv er klar over konsekvensen!

En stærk energi er det bærende element for virksomhedens succes. Spørgsmålet er bare om din virksomhed har indsigt i:

 • Energiens tilstand
 • Hvilke energiblokader der er til stede
 • Hvor stor en konsekvens har disse blokader på:
  • Resultaterne
  • Tiltrækningskraften til nye kunder
  • Arbejdsglæden
  • Trivslen
  • Medarbejdernes generelle livskvalitet
  • Fremtiden så vi ikke kender til

Der er to steder i virksomheden hvor energien typisk er bedst: Kantinen og receptionen! Hvorfor tror du det forholder sig sådan?

Vores bud er:

 1. Kantinen er der, hvor man slipper tankerne og tilfører fornyet energi til kroppen (via måltidet).
 2. Receptionen er det sted, hvor der kommer flest mennesker udefra. Alle med en forventning til at skulle levere og præstere. Alle med gode intentioner og energi (bevidst eller ubevidst) for at opnå det, som de kommer efter. Udfordringen er blot, at jo længere vi kommer ind i organisationen, desto mindre energi er der at spore.

Har du reflekteret over om dette også kunne være tilfældet hos dig? Kan du mærke om du bliver fyldt eller drænet for energi, når du er på arbejde? Hvornår har du sidst gjort dig tanker om, hvorvidt du selv bidrager med fornyet energi i dit arbejdsliv, eller du blot kommer på arbejde hver dag for at tage energien?

Mange af de personer vi møder er ikke bevidste om energiens påvirkning og i sidste ende er det dig, der betaler den største pris, så det er til stor værdi at stille sig ovenstånde spørgsmål.

Rigtig god fornøjelse