Rent og sikkert drikkevand til de fattigste i Indien

Rent vand er en menneskeret

I 2010 erklærede FN, at det er en menneskeret at have adgang til rent vand. På verdensplan havde 663 millioner mennesker i 2015 forsat ikke adgang til rent vand. Det betyder, at én ud af 9 mennesker mangler adgang til rent og sikkert drikkevand.
 
For os er rent og sikkert drikkevand noget vi tager for givet, og led har adgang til når vi tænder for vandhanen. 
I verdens fattigste lande er drikkevand derimod noget man skal gå langt efter og det er ofte en farefuld færd og vand af meget dårlig kvalitet man får meget hjem. 
 

En hel landsby har nu rent og sikkert drikkevand

Vi har gennem organisationen Bridgit Water Foundation Danmark sponsoreret etableringen af en brønd i Korrapatipalli DC Colony, Indien. På bare 14 dage har 208 husstande og deres 1040 indbyggere nu fået adgang til rent og sikkert drikkevand, og glæden i landsbyens beboere er ikke til at tage fejl af, når man de billeder og videoer vi har modtaget fra landsbyen.
 

Videoer

Vi har modtaget fantastiske videoer fra projektet. Her er en hvor nogle fra landsbyen, iklædt deres fineste tøj, stolt viser brønden frem:
 
 

Galleri fra opbygningen og åbningscermonien

Arbejdet er sket med lokale samarbejdspartnere der løbende dokumenterer processen og sikrer at bidragene går til det aftalte formål. Inden projektet blev igangsat modtog vi bl.a. nedenstående situationsrapport: 
“The selected Korrapatipalli SC Colony is a remote village.  Currently, there is no borewell.  The people are facing water scarcity problem.    The local Government supplying running water to the village through the Pipelines TAP System, only once in a week.  So the tap water is not sufficient to the entire community. The domestic pressure for water, fuel and fodder falls primarily on the women. So these rural women are walking long distance about 3 Kilometers away with the plastic pots over the head or by the hips to bring water from a river which is unprotected source. Children also going to collect water from the river.  Men also sparing their precious income earning hours time to bring the water from a  river which is unprotected source.  I have attached some photos and the following video clips to see how the women and children are facing hardships to get the water for their domestic purposes.
 
 
 
These people need a drinking water borewell in the village to solve their water scarcity problem. 208 households and 1040 people will benefit from a safe drinking water bore well.” 
 
Vi er fantastisk taknemmelige for det store arbejde der gøres for at hjælpe verdens fattigste og er glad for at kunne bidrage til noget der i høj grad understøtter vores drøm om at vi sammen kan ændre verden. Det er vores klare mål, at dette ikke er den sidste brønd vi har været med til at etablere. 
 
Er du nysgerrig på at høre mere om, hvordan man kan støtte verdens fattigste til at få adgang til rent og sikkert drikkevand kan vi på det varmeste anbefale at læse mere på www.bridgitwater.org/bridgit-water-danmark.

Rejsen fortsætter mod en bedre fremtid

Vi er på 5. offsite med en af vores kunder i Frakrig. Et Offsite som er et led i deres kultur udviklingsrejse hvor hele virksomhedens kultur ændres og fremefter leder i retning af et “better tomorrow”. En kultur hvor høj energi, tydelige transparente synergier opstår og fremfor alt en kultur hvor alle arbejder i samme retning efter samme mål: “A better tomorrow”.

En indsigtsfyldt oplevelse for ledergruppen på 28 m/k, hvor alle deler der personlige udvikling som de har været igennem, taler om forhindringerne for at kunne komme videre på rejsen og fremfor alt viderudvikler tilliden og energien hinanden imellem. Noget der i sidste ende medfører noget helt unikt på det menneskelige plan og samtidig noget helt unikt for hele virksomheden.

Energien er med dem og fremtiden er lys for dem.

Børsen: “Danske lederfif viser vejen i gods gigant”

Vores rejse gennem de sidste 4 år med DB Cargo Scandinavia og Euro Cargo Rail i Frankrig, har nået Børsen i dag. Vi er så utrolig stolte og taknemmelige for de resultater der er skabt sammen med de to organisationers engagerede ledere. At historien om vores samarbejde nu har ramt Børsen Executive under overskriften ”Dansk lederfif viser vejen i godsgigant” er en stor drøm der går i opfyldelse. 

Håber I vil læse med.

 

Download artiklen som PDF

 

 

 

 

Det er med stor stolthed vi fejrer at Unified People fylder 6 år

Gennem disse 6 år har vi haft æren af at arbejde med fantastiske mennesker og virksomheder. Vores drømme og overbevisninger har hjulpet os med at skabe en unik proces. Vi har testet den meget grundigt og den har vist sig at være en livændrende proces med resultater på menneskeligt og organisatorisk plan. Hver dag hjælper vi mennesker og virksomheder med at se værdien i at have hjertet med på arbejde og det til stor gavn for medarbejdertilfredsheden og virksomhedens resultater.

Vi er taknemmelige for, at både danske og internationale virksomheder har valgt at tage vores drøm til sig, og vi er stolte over at se de fantastiske resultater, de er i stand til at levere.

 

Nøglen til succes er enkelthed

Kompleksitet begrænser menneskers og virksomheders potentiale. Hvis du er i stand til bringe det enkle ind i komplekse opgaver gavner det agiliteten og fleksibiliteten i virksomheden. Mening, følelsesmæssig intelligens og en forståelse af menneskets individuelle energi er hovedelementerne, som vi sætter i perspektiv for vores kunder. Disse elementer har vist sig at ændre virksomhedskulturen markant og blive et stærkt fundament for fremtiden.

 

Enkle spørgsmål så som:  

 “Hvad gør mig glad udover min familie og dem jeg holder af?”

”Hvad giver mig energi, og hvad dræner mig for energi?”

”Hvem er jeg?”

”Hvad giver mit liv mening?”

”Hvad drømmer jeg om?”

 

Basale spørgsmål med svære svar. Gennem en simpel men effektiv proces hjælper vi mennesker med at finde svarene og lave en menneskelig bevægelse mod et liv med forhøjet livskvalitet. ”The sky is not the limit – the mind is” – vi tror på, at hvis du drømmer stort får du stort, så vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer. En drøm som består af en global indflydelse på menneskers livsglæde.

 

Vi ser frem til at fortsætte med at udleve vores drømme og håber, at du vil med på rejsen.

Unified Peoples fokus på lederskab

I Unified People lægger vi vægt på vigtigheden af menneskelige relationer, som nøglen til succes i forretningslivet – særligt, hvis din opgave er at lede andre henimod et fælles mål. I denne forbindelse understreger, både vores workshops og executive mentoring forløb, værdien af at være opmærksom på menneskers unikke adfærdsprofiler og drage fordel af disse ved at gøre det muligt for ledere at drive en effektiv personaleledelse.

Vores arbejdsmetoder bliver samtidigt mere og mere understøttet i den teoretiske verden. Studier fra blandt andet Marcus Buckinghams forskning, som indeholder interview af 80.000 ledere såvel som dybdegående studier af nogle top performere viser, at det er topleder, som opdager deres medarbejderes unikke talent og drager fordel af det[1].

Øget viden om jeres medarbejdere styrker evnen til at omdirigere visse opgaveroller, så den enkelte kan udnytte det, hun/han er bedst til, og på den måde opnår en øget performance og arbejdsglæde. Derudover vil det at kunne skabe forskellige roller, i overensstemmelse med medarbejdernes evner, medføre, at de vil føle et større engagement, fordi deres indsats i virksomheden er unik. Det er også til fordel for arbejdsgiverne og medarbejderne at være opmærksomme på, hvad der motiverer dem for at kunne give feedback og på en givende måde at tilskynde til at yde ”det ekstra”.

I et nyligt afsluttet forløb havde vi en kunde, som gennemgik en kulturrejse med os for at få afstemt deres vaner og normer i alle afdelinger for på den måde at kunne implementere deres fremtidige strategi med succes. I processen opdagede vi, at en af lederne, som ellers var en varm person med gode relationer til medarbejderne i sin afdeling, altid havde overdrevet meget arbejde sammenlignet med andre ledere. Selvom han var god til at uddelegere de rigtige opgaver til de rette personer havde han nogle gange svært ved at sige ”nej” til sine medarbejdere/kollegaer, når de kom til ham med opgaver, som han ikke havde ansvaret for. Da vi gennemgik adfærdsprofilerne i lederteamet stod det klart for lederen (og hans CEO), at grunden til den overdrevne mængde af arbejde delvist lå i hans måde at være på. Ved at bringe det til hans bevidsthed samtidig med, at han gennemgik et mentoring forløb og fik nogle praktiske værktøjer blev lederen således i stand til selvsikkert at omfordele arbejdet mens den overordnede effektivitet i hans afdeling blev forbedret.

Selvom denne øvelse lader til at indebære et anseeligt tidsforbrug (hvilket den også gør) er Unified People i stand til at give jer en ramme, værktøjer samt støtte til at guide jer gennem processen og samtidig give jer en fælles platform, som hjælper med at spore jer ind på jeres medarbejderes unikke menneskelige egenskaber.

[1] https://hbr.org/2005/03/what-great-managers-do

Executive Mentoring og Unified People

Det er vores erfaring, at et ’Executive Mentoring’ forløb har skabt fantastiske resultater hos vores kunder. Når de skal forklare andre, hvad forløbet går ud på har de imidlertid svært ved at sætte ord på det. Det kan skyldes, at vores arbejde med kunderne drejer sig om følelser, mening, følelsesmæssig intelligens og vigtigst af alt en bedre forståelse af deres egen identitet.

Noget af kerne indholdet i forløbet drejer sig om at styrke den enkeltes følelsesmæssige intelligens. Derfor bliver virksomhedens ledere trænet i at forholde sig til alle former for følelser til fordel for medarbejderne.

I Unified Peoples ’Executive Mentoring’ forløb træner vi ledere i at udtrykke deres følelser og finde deres indre styrke. Dette medfører:

  • at deres ledelsesstil bliver autentisk
  • at de bliver tydelige i deres kommunikation overfor virksomhedens ansatte
  • at de styrker evnen til at se tingene fra flere sider

Efter at have gennemført et mentoring forløb føler lederne, at medarbejderne er mere trygge og glade i deres selskab, og at der opbygges en gensidig entusiasme og en fælles retning som alle ønsker at følge.

I stedet for at være en forbigående oplevelse vil indholdet af ’Executive Mentoring’ timerne medføre en livsændring, som bidrager til den enkeltes livskvalitet i deres professionelle såvel som personlige liv.

Ovenstående kan også være med til at gøre det mere klart, hvorfor vi har ændret vores navn til Unified People.

 

Unified Network bliver til Unified People

 

Mange mennesker går gennem livet og søger svar.

Da Unified Network blev skabt tilbage i februar 2011 var det med drømmen om at hjælpe mennesker med netop at finde de svar. At bringe mennesker fra en ubevidst til bevidst tilstand og at få dem til at indse, at fornyet indsigt giver fornyet udsigt.

Vores slogan dengang var: ”VI FORANDRER VERDEN!” Det er det stadig, men fra juli måned i år har vi valgt at skifte navn til: Unified People.

 

Hvorfor det?

Det er der et simpelt svar på…

Det er det vi gør!

 

Vi forener mennesker gennem vores dybe viden, indsigt og erfaring. Vi forener dem med sig selv og skaber autenticitet! Vi forener medarbejdere ude i virksomhederne: ledergrupper, afdelinger eller hele virksomhedskulturen, som ønsker at blive samlet i en helhed.

I mange tilfælde er mennesker i virksomheder spredte enheder og værdien af at blive samlet til en helhed er oftest større end man tør drømme om. Unified People hjælper med at skabe en helhed, hvor man internt som eksternt bliver tiltrukket af det unikke i virksomheden.

Alt i alt skaber vi menneskelig autenticitet og derved rammerne for at have en virksomhedskultur, hvor medarbejderne har ”Hjertet med på arbejde”, bidrager positivt til energien og virksomhedens drømme.  

De resultater, vi har skabt igennem vores levetid taler for sig selv. Drømmen om at ”Forandre verden” lykkes hver eneste dag. Årsagen til vores succes kan siges med få ord: ”Den som mestrer synergierne i energierne er den, der vinder i fremtiden”.

 

Hos Unified People glæder vi os til at fortsætte med at forandre din verden.

 

Manglende ”energi” betyder, at virksomheder går glip af store potentialer

De fleste virksomheder kender ikke til deres egen ”energi” eller betydningen af denne. Nogle taler om “ånden” i virksomheden. Andre kalder det deres virksomheds magiske ”touch”, men mange virksomheder er ikke klar over den ”energi” indflydelse, de bliver påvirket af hver dag.

Hvad skaber virksomhedens energi i hverdagen? 

Den stærkeste energikilde i en virksomhed er medarbejderne, der kommer på arbejde hver dag. I de fleste tilfælde sker der desværre det, at de kommer på arbejde uden at tilføre ny energi. Basalt set kommer de på arbejde for at ”stjæle” virksomhedens energi.

Det positive er dog, at medarbejderne ikke ”stjæler” energien med vilje. De er simpelthen ikke klar over, at de gør det. Det smukke er, at alle virksomheder kan lave om på dette med positive performance resultater og ændret virksomhedskultur til følge. Energikilden har altid været der, men har nærmest været slukket. Spørgsmålet er nu: ”Ved du hvad du skal gøre, og hvordan”?

 

Synes du emnet er interessant og har lyst til at få konkrete værktøjer til at optimere energien i din virksomhed, er du velkommen til at deltage i vores seminar den 2. februar.

Du kan læse meget mere om programmet og tilmelde dig her. 

Mennesker ofrer deres livsenergi på daglig basis

Alt for mange mennesker på arbejde, hver dag, uden engagement og energi. Det kan skyldes, at de er utilfredse med deres nuværende job og det til trods, vælger mange alligevel at blive i deres job af ren og skær overlevelse.

Konsekvenserne af sådan en beslutning kan være skadelige – både for medarbejderen og i lige så høj grad arbejdspladsen.

Ubevidst dræner medarbejderen energien fra projekter og opgaver, som han/hun er ansvarlig for i virksomheden, hvilket også har negativ indflydelse på resten af organisationens trivsel og performance.

Vi er alle stødt på et menneske, som er drænet for energi og derfor har en negativ udstråling. Vi møder dem overalt: på arbejdspladsen, i træningscentret, til familiesammenkomster osv.

Den negative energi kommer også til udtryk i medarbejderens privatliv, eftersom dette går hånd i hånd med utilfredsheden på jobbet.

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi hjælpe disse energiforladte mennesker? Og er du lejlighedsvis selv en af dem ?

Svaret er simpelt – bevidstgør ”energi-drænerne” om deres egen påvirkning. Fortæl dem hvordan du føler, de dræner og hvilke konsekvenser det har for dig. 

Er du bevidst om, hvordan du bidrager til positiv energi på din arbejdsplads eller hjemme?