enda

Velkommen til Unified People.

Vi skaber en fælles drøm for virksomheden som fremelsker en vinderkultur hvor medarbejdere føler sig værdsat og respekteret.

En vindende fremtid hviler på pælene af en stærk virksomheds- og brand kultur. Efter vores mening skal de understøttes af hele mennesker og hele virksomheder.

“Hele mennesker” betyder at have selvindsigt, som gør dig i stand til at præstere bedre gennem passioneret engagement overfor mennesker og virksomhedens formål.

“Hele virksomheder” understøttes af en afstemt forståelse af den fælles vision blandt alle i organisationen. Dette tilsikres gennem indsigt opnået på personligt, ledelsesmæssigt og afdelingsmæssigt niveau. Vi hjælper dig mod en vidende fremtid ved at øge din bevidsthed om hinanden og udvikle jeres kommunikation og samarbejde internt som eksternt. På denne måde skabes en unik virksomhedskultur med fælles værdier og retning.

Resultatet heraf er at I vil opnå en vindende fremtid.

Vi udvikler mennesker og organisationer til at skabe resultater i verdensklasse.

I dag og i fremtiden.

Artikler

Our heart matters

Hos Unified People er det vores overbevisning, at hvis en virksomhed skal have success med at forankre en strategi, skal det komme fra “hjertet” – forstået på den måde at strategien skal være i overensstemmelse med de værdier og prioriteter de udarbejdende kræfter af startegien bærer.

Yderligere skal det give mening for dem som skal implementere den.

Hvis strategier i modsætning til ovenstående bliver forsøgt implementeret uden oprigtig tro på – og med manglende følelse af mening for hele organisationen, vil den højst sandsynligt fejle – som de fleste organisationsændringer nu til dags.

Læs mere om vores workshops som succesfuldt har løftet utallige organisationer til nye højder.

This post is also available in: English